ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το τελευταίο στάδιο πριν παραδοθούν οι ετικέτες στον πελάτη είναι ο ποιοτικός έλεγχος. Εκεί τηρώντας υψηλά στάνταρ ελέγχονται οι ετικέτες και παραδίδονται σύμφωνα

et-el_poiotikos_elegxos_1

με τις προδιαγραφές των πελατών. Στον ποιοτικό έλεγχο σύγχρονες μηχανές και εξειδικευμένο προσωπικό φροντίζουν να ελαχιστοποιούν το λάθος πριν τη παράδοση.

et-el_poiotikos_elegxos_2Τα 4 στάδια της παραγωγής

Image
1

ΜΕΛΕΤΗ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Image
2

PRE-PRESS

Image
3

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Image
4

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ