ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ / ΦΑΡΜΑΚΑ

Καλλυντικά

Εδώ οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Τα προϊόντα απαιτούν συνδυασμένη εκτύπωση, π.χ. χρυσοτυπία-ασημοτυπία-μεταξοτυπία σε 2-3 ή περισσότερα χρώματα. Δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης σε διαφανή ή αδιαφανή πλαστικά υλικά.Τα 4 στάδια της παραγωγής

Image
1

ΜΕΛΕΤΗ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Image
2

PRE-PRESS

Image
3

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Image
4

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ