ΓΙΑΤΙ Η εν-τύπωση ΜΕΝΕΙ...

ΓΙΑΤΙ Η εν-τύπωση ΜΕΝΕΙ...
ΓΙΑΤΙ Η εν-τύπωση ΜΕΝΕΙ...
ΓΙΑΤΙ Η εν-τύπωση ΜΕΝΕΙ...

Η ΕΤ-ΕΛ αποτελεί μια κάθετη μονάδα παραγωγής
και καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης μικρής ή μεγάλης

ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ | LETERPRESS | ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑ - ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΙΡΑΖ

Sfragida
ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ

H Φλεξογραφία που ονομάζεται και "Flexo", οφείλει το όνομά της στην ελαστικότητα (flexible ή flex) των εκτυπωτικών επιφανειών.
Είναι μια μέθοδος που σήμερα χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη συσκευασίας (αυτοκόλλητες ετικέτες, εύκαμπτα είδη, PVC κ.α.). και απευθύνεται σε μεγάλο τιράζ ετικετών.

LETERPRESS

H Φλεξογραφία που ονομάζεται και "Flexo", οφείλει το όνομά της στην ελαστικότητα (flexible ή flex) των εκτυπωτικών επιφανειών.
Είναι μια μέθοδος που σήμερα χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη συσκευασίας (αυτοκόλλητες ετικέτες, εύκαμπτα είδη, PVC κ.α.). και απευθύνεται σε μεγάλο τιράζ ετικετών.

ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑ-ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

H Φλεξογραφία που ονομάζεται και "Flexo", οφείλει το όνομά της στην ελαστικότητα (flexible ή flex) των εκτυπωτικών επιφανειών.
Είναι μια μέθοδος που σήμερα χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη συσκευασίας (αυτοκόλλητες ετικέτες, εύκαμπτα είδη, PVC κ.α.). και απευθύνεται σε μεγάλο τιράζ ετικετών.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

H Φλεξογραφία που ονομάζεται και "Flexo", οφείλει το όνομά της στην ελαστικότητα (flexible ή flex) των εκτυπωτικών επιφανειών.
Είναι μια μέθοδος που σήμερα χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη συσκευασίας (αυτοκόλλητες ετικέτες, εύκαμπτα είδη, PVC κ.α.). και απευθύνεται σε μεγάλο τιράζ ετικετών.Τα 4 στάδια της παραγωγής

Image
1

ΜΕΛΕΤΗ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Image
2

PRE-PRESS

Image
3

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Image
4

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ